ag NOVA concepts

Goede ideeën laten zich niet in kaders plaatsen en gelegenheidsteams vormen zich soms spontaan. ag NOVA concepts biedt hiervoor een platform. Transformaties van bedrijfsterreinen, Wonen Zonder Zorgen, KennisLab, Stadsacupunctuur, De Verduurzamers, de HUB voor Duurzaamheid; het zijn allemaal initiatieven die hier zijn geboren. Aan projecten die uit deze initiatieven voortvloeien geven we binnen ons architectenbureau concrete invulling.

 

Naast onze eigen plannen en ambities prikken we op deze blog ook berichten die we her en der tegenkomen en die ons blij stemmen, alert houden of op andere wijze fascineren.