Amersfoorts Blauw

Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht gaan we de mogelijkheden verkennen die de waterstructuur in Amersfoort biedt als drager voor stedelijke ontwikkeling. In de HUB voor Duurzaamheid heeft het KennisLab haar werkplaats. De kansen die het water mogelijk te bieden heeft worden belicht vanuit verschillende invalshoeken: logistiek, waterveiligheid, bouwen, biodiversiteit, gebruiksgenot.  Start van het project vindt plaats…

ag NOVA concepts

Goede ideeën laten zich niet in kaders plaatsen en gelegenheidsteams vormen zich soms spontaan. ag NOVA concepts biedt hiervoor een platform. Transformaties van bedrijfsterreinen, Wonen Zonder Zorgen, KennisLab, Stadsacupunctuur, De Verduurzamers, de HUB voor Duurzaamheid; het zijn allemaal initiatieven die hier zijn geboren. Aan projecten die uit deze initiatieven voortvloeien geven we binnen ons architectenbureau concrete invulling.   Naast…

STADSacupunctuur – Onderzoek

STADSacupunctuur – Onderzoek naar tijdelijke ontwikkelingen en verdienmodellen in Nederland. Wat begon als een spontaan initiatief in de stad groeide uit tot een serieuze studie. Negen succesvolle en minder succesvolle voorbeelden van stadsacupunctuur in Nederland zijn bestudeerd in relatie tot verdienmodellen. Dit is gedaan door agNOVAconcepts in samenwerking met BNA onderzoek, SVP en PAS bv.

Stadslandbouw in kantoren

Biedt stadslandbouw een oplossing voor leegstaande kantoren? In een multidisciplinair team hebben studenten van de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van stadslandbouw in gebouwen. Derk-Jan Huisman werd als begeleider betrokken bij het onderzoek, mede vanwege zijn kennis op het gebied van de transformatie van gebouwen. Een concreet kantoorpand op de Isselt in Amersfoort…

Leefterreinen

Er is iets grondig mis op de bedrijventerreinen in Nederland. En bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort vormt daarop geen uitzondering. Prijswinnend in de beginjaren 80 is het gebruik en de kwaliteit van het terrein naar een bedenkelijk niveau gezakt. NIETS Uitgaande van een werkweek van 40 uur wordt er 40 uur van de 7 X…

Circus

Het jeugdcircus van Amersfoort heeft een nieuw onderkomen op de Wagenwerkplaats in Amersfoort! Een leegstaande hal, waar tot voor kort treinen werden gerepareerd, is naar een ontwerp van agNOVAarchitecten verbouwd tot Circus, compleet met piste, loges en een snoepkraam. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hier terecht om te leren hoe je zelf circusartiest wordt. Het Circus…

Het is jouw wijk(centrum), dus jij mag het zeggen

De gemeente Amersfoort roept geïnteresseerde partijen op hun interesse voor maatschappelijke overname van een aantal wijkcentra kenbaar te maken. Deze accommodaties kunnen van de gemeente gehuurd worden, mits ze worden opengesteld voor de wijk. Bewonersgroepen kunnen bij hun planvorming hulp krijgen van het expertteam: een groep Amersfoorters die ervaring hebben met het uitwerken van ideeën…

De Samenbouwers

De Samenbouwers helpt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen droomhuizen willen bouwen. Stel je een gemengd gezelschap voor; een startende alleenstaande schrijfster, een gemeente ambtenaar met zijn gezin, een studerende dertiger, een jong gezin met hun schoonmoeder, een jong echtpaar, een ouder echtpaar en een gepensioneerde veehouder. Samen met de architect en een…

Verkeerstuin Amersfoort

Op een voormalig NS rangeerterrein met industrieel complex dat gesloopt zou worden, openden buurtbewoners een verkeerstuin waar kinderen spelenderwijs kennismaken met het verkeer. De initiatiefnemers schilderden de hal, maakten verkeerstekens en zetten skelters neer. In april 2011 werd de verkeerstuin geopend. Op zondagmiddag is het wagenspeelpark open en werken er vrijwilligers, de rest van de…

Winterkwartier

agnovaconcepts heeft aan de wieg gestaan van het duurzame winterfestival Winterkwartier. In 2010 maakte Winterkwartier een verrassende entree in Amersfoort. In de Tussenruimte was toen provisorisch een tracé voor skelters uitgezet. Het succes ervan leidde er toe dat de initiatiefnemers van de vereniging Wagenspeelplaats het concept verder hebben uitgewerkt. De Verkeerstuin is dan ook de…

Stadsacupunctuur

Door de economische crisis, de bouwcrisis en de stand still waarin de stedenbouw zich bevindt, lijkt de tijd van de top down geregisseerde, grote stedenbouwkundige gebaren voorlopig voorgoed voorbij. In de wereld van de stedenbouw is men naarstig op zoek naar alternatieven. Passend in deze tijdgeest is de opkomst van ‘bottom-up’ ontwikkelingen. Hierbij zijn het…

Magnifieke Metamorfose

Bij de conceptie van het ontwerp, het eerste unieke moment van beeldvorming, is het essentieel dat opdrachtgevers, gebruikers en andere mensen van invloed,een optimale verbeelding hebben van de nieuwe toekomst van het gebouw. Van hun gebouw. Een optimale verbeelding die uitdaagt tot interactie. Zodat de basis wordt gelegd voor een breed gedragen gebouwtransformatie. Gemaakt door de CROWD, voor de CROWD. ag NOVA architecten…

De Verduurzamers

De Verduurzamers hebben als doel: duurzame, slimme en voordelige renovatieoplossingen. De Verduurzamers ondersteunen woningcorporaties zo bij het blijvend aanbieden van betaalbaar wonen. Bij de huidige ambitie om 30% energie te besparen en daarmee label B te bereiken, is het gebruikelijk dat meerdere verduurzamingsmaatregelen op een gemiddeld niveau worden uitgevoerd. Voldoende voor label B, maar niet…

HUB voor Duurzaamheid

De Hub voor Duurzaamheid is een kring van maatschappelijk betrokken ondernemers met duurzame doelstellingen voor de leefomgeving. De HUB voor Duurzaamheid biedt naast een breed netwerk, een flexibele werkplek, kantoorfaciliteiten, bijzondere vergaderlocaties en een actueel programma dat je op de hoogte houdt van nieuwe duurzame ontwikkelingen. Onder de booggewelven van de verbouwde Henricuskerk biedt de…