Circus

Het jeugdcircus van Amersfoort heeft een nieuw onderkomen op de Wagenwerkplaats in Amersfoort! Een leegstaande hal, waar tot voor kort treinen werden gerepareerd, is naar een ontwerp van agNOVAarchitecten verbouwd tot Circus, compleet met piste, loges en een snoepkraam. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hier terecht om te leren hoe je zelf circusartiest wordt.

Het Circus zal nauw samenwerken met de naastgelegen speeltuinvereniging Wagenspeelplaats en met de verkeerstuin Wagenwerkplaats. Het ontwerp van agNOVAarchitecten is erop gericht dat deze initiatieven gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten, kennis en mogelijkheden.

Circus Amersfoort wil een belangrijke verbindende rol gaan vervullen in de wijk het Soesterkwartier en heeft nauw contact met het onderwijsveld van Amersfoort. Er zijn besprekingen gaande met ROC Midden-Nederland, het Prismacollege,  MAVO Muurhuizen, het Farel College en het Corderius College. Deze organisaties voor MBO en VMBO willen hun opleiding ook richten op de kunstzinnige of culturele sector. Circus Amersfoort biedt met de nieuwe huisvesting de mogelijkheid om aan deze wens tegemoet te komen.