Leefterreinen

Er is iets grondig mis op de bedrijventerreinen in Nederland. En bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort vormt daarop geen uitzondering. Prijswinnend in de beginjaren 80 is het gebruik en de kwaliteit van het terrein naar een bedenkelijk niveau gezakt.

NIETS
Uitgaande van een werkweek van 40 uur wordt er 40 uur van de 7 X 24 = 148 uren gewerkt. Dat is 27%. Met een leegstand van 40% zakt dit naar 16,3%. Dus 83,7% van de tijd gebeurd er dus helemaal NIETS.

ALLES
ag NOVA architecten hebben initiatief genomen.
Op stedelijk schaalnivo door de zoektocht naar Stedelijke Parels
Op gebouwnivo door Transformatieprojecten.

CROWD
ag NOVA architecten mobiliseren de CROWD:
Naast het bekende CROWD-funding maken we in onze Nieuwe Toekomst gebruik van CROWD-commissioning, CROWD-expertise, CROWD-use, CROWD-education en CROWD-lifecycle.

WIE, tussenstand
De provincie Utrecht, De gemeente Amersfoort, Eigenaren en Gebruikers, SOMT University, De Hogeschool van Utrecht, De Kamer van Koophandel, Rabobank, Diverse private beleggers, Diverse zorgverleners, Portaal, SSH Utrecht, Heilijgers, Huurdeman, Johan Herman de Groot installatieadviseurs, ag NOVA architecten.

RESULTATEN, tussenstand
Transformatie van twee leegstaande bedrijfshallen naar 7.000m2 onderwijsgebouw, een nieuw concept masterplan De Hoef, een transformatieplan voor een 8.000m2 kantoorgebouw, Vrije sector kavels op daken, een zorghotel, oprichting van bedrijven vereniging De Hoef, Lezing op Congres Binnenstedelijk Bouwen 11/2011, Gastcollege Hogeschool van Utrecht, Lezing op symposium Transformatie Bedrijventerreinen 12/2011. Project Stadsacupunctuur.