Stadsacupunctuur

Door de economische crisis, de bouwcrisis en de stand still waarin de stedenbouw zich bevindt, lijkt de tijd van de top down geregisseerde, grote stedenbouwkundige gebaren voorlopig voorgoed voorbij. In de wereld van de stedenbouw is men naarstig op zoek naar alternatieven. Passend in deze tijdgeest is de opkomst van ‘bottom-up’ ontwikkelingen. Hierbij zijn het niet partijen die bepalen wat er ontwikkeld en gebouwd wordt, maar is er sprake van stedenbouw die gebaseerd is op behoefte en vraag, vanuit de gebruiker, vanuit de bewoner. Deze stedenbouw typeert zich door fijnmazigheid en kleinschaligheid.

Na een oproep in de plaatselijke krant waarin schurende plekken werden gevraagd, werden bewoners gekoppeld aan ontwerpers. Samen ontwierpen ze in een maand tijd hun droom voor de plek; niet gehinderd door enige beperking. Tijdens een architectuur cafe in het atelier van ag nova architecten presenteerden 20 bewoners hun plan.

‘Stadsacupunctuur zijn kleine lokale ingrepen die van grote betekenis zijn voor de stad als geheel’ introduceerde stedenbouwkundige Tom Bullens, Vollmer & partners, het thema van de avond. Achtereenvolgens presenteerden de bewoners en ontwerpers elk in nog geen vijf minuten hun ideeën. In opvallend veel plannen werd veel extra groen als verbetering aangedragen: een postzegelpark aan de Leusderweg; een groene oplossing voor het wegwerken van afvalbakken uit het straatbeeld en een ‘Duursaamtoren’ voor Nieuwland, waar sport, ontmoeting en duurzaamheid met elkaar worden verweven.

Voor Jeroen Osendarp is het experiment geslaagd:

Het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen niet alleen ideeën hebben over welke plekken verbeterd kunnen worden, maar ze ook tijd willen steken in het meedenken over oplossingen.

Aanwezig wethouder Gert Boeve reageerde ook enthousiast op de getoonde ‘kracht van de stad’: ,,Als overheid willen wij graag bijdragen aan het samenbrengen van de bestaande creativiteit in de stad, vanuit de gedachte dat de optelsom van alle individuele ideeën een nog sterker plan oplevert.